Marknadsplan & Strategi

Alla företag, stora som små, behöver för sin utveckling sätta en marknadsplan och marknadsstrategi. Vi på Succé tar oss gärna an den utmaningen, och tillsammans med er forma planen för hur in ska komma närmare era affärsmål genom en utvecklad marknadsföringsstrategi.

Vi börjar alltid med ett initialt möte där vi agerar lite som en intervjuare. Vi tar reda på vart ni vill att ert företag ska ta vägen, vilka mål ni har och vad som i nuläget är viktigast för er.

Efter detta gör vi en analys över er situation på marknaden och hur er bransch ser ut, där vi väger era konkurrenters fördelar och nackdelar, vilka möjligheter och marknadspositioneringar det finns, och hur man når era mål- och kundgrupper bäst.

Därefter tar vi då fram en plan och strategi. Denna kan vara lik den ni redan har jobbat med, den kan vara en sammanslagning mellan er nuvarande och en ny marknadsplan, eller så är den vitt-skild och kan ge slagsida på hela branschen.

Vi jobbar alltid utifrån devisen att det viktigaste är att vi skapar värde för er i de rätta och relevanta kanalerna eller platserna, med rätt typ av innehåll och varumärkesbyggande aktiveringar.

Hej! Jag heter Henrik och är kundansvarig hos oss. Skall vi ta en kaffe och snacka marknadsföring?. Hör gärna av dig med formuläret nedan så återkommer jag inom kort.