Sirona

På jakt efter framtidens sjukvård

Sirona är ett managementkonsultbolag inom hälsa, sjukvård och life science, baserat i Stockholm. I deras arbete har de jobbat med allt ifrån stora delar av den svenska sjukvården, till stora aktörer internationellt.

Uppdrag

Sirona kände att de behövde en ny hemsida för att bättra kunna kommunicera vilka de är, och hur de operativt arbetar mot hälsa och sjukvårdens alla parter.

Utmaning

För många personer är yrket ”managementkonsult” lite svårt att greppa, och kanske inte minst skapa rätt förståelse hur det sammankopplar till sjukvård och hälsa. Därför blev det viktigt att på ett effektivt och snyggt sätt kunna kommunicera det.

Lösning

Genom att skapa en luftigare och mer stilren hemsida kände vi att de bättre kunde möta mottagare direkt, på ett sätt som signalerar deras bransch och är i linje med deras arbete.

Låta tempot vara ledande

I två branscher som kan uppleves som hektiska, managementkonsult och sjukvård, kändes det viktigt att ta ned tempot i det material som är rörligt på hemsidan. Att skapa ett lugn i presentationen av Sirona. Något som signalerar Sironas lugn och metodiska arbete för att hjälpa alla sina kunder till bättre insikter och lösningar.

Informativ information

Det var väldigt viktigt att kunna berätta om vad Sirona gör på ett enkelt sätt. Att läsare på hemsidan snabbt skulle kunna skapa sig en uppfattning om deras bredd i arbetet och vad deras arbete kan bidra till på en mängd olika områden. Utan att känna sig förvirrade av termer eller krångligt inlindade förklaringar.