NCC

Hållbar samhällsutveckling

NCC är ett nordiskt byggföretag som utvecklar hållbara fastigheter, skolor, vårdplatser, kontor och bostäder. Med enorm erfarenhet och stort fokus på långsiktig infrastruktur spelar de en avgörande roll i morgondagens samhälle.

Vi hjälper dem att kommunicera med rätt grafik och visuell tonalitet. Från utformning av anbud, till illustrationer i presentationsmaterial och ritningar.