Worksystem

Worksystem tillverkar inredningar till arbetsfordon och ville nå utvalda målgrupper med ett reklamutskick. Vi skapade en kreativ folder med syfte att få mer uppmärksamhet och erinran än ett vanligt traditionellt utskick. Budskapet är att man får meeeeeeer plats i bilen med deras system.