Företagsbostäder

Vi har tagit fram ett nytt kommunikationskoncept för Företagsbostäder. ”En bättre vardag” syftar till alla fördelar deras tjänster har, både mot de som bor och de som bokar boendet.