Ge Syn

Specsavers välgörenhetsprojekt i Tanzania handlar om att man skänker sina gamla glasögon och när Specsavers hittar en mottagare så får givaren en länk till hemsidan och kan se personen som har fått glasögonen.

Projektet som heter ”Ge Syn” har fått namn, logotyp, trycksaker och webb från Succé Kommunikation.