Företagsbostäder

Vi har under det senaste året arbetat framgångsrikt med riktade DM-utskick för Företagsbostäder. Ett effektivt sätt att nå ut till utvalda målgrupper och adresser.